So sánh sản phẩm

POLYURETHANE COLOR TUBE

POLYURETHANE COLOR TUBE

Be the first to review this product ( 0)
  • Giá
  • 0
  • Tình trạng

Particularity & Use

¢º The light weight make piping works easier. Superior mechanical

     particulariry, anti-coldness & anti-impact are superior.

¢º Material : polyurethane

¢º Use : industrial Robot, Air compressive Tools, Concentrating

              Lubricate & Air Tools

¢º Color : Black, White, Blue, Red, Green & Yellow

 
 

MODEL SIZE use
m/m
A
m/m
B
m/m
C
m/m
D
m/m
E
m/m
 Common
 kg/cm²
 JPC 8-50    8×5×5 4,000 1,000 500 400 100 34 9.9
 JPC 8-100    8×5×10 8,000 1,400 500 800 100 34 9.9
 JPC 10-50  10×6.5×5 4,000 1,000 500 400 100 42 9.9
 JPC 10-100  10×6.5×10 8,000 1,400 500 800 100 42 9.9
Dây hơi xoắn KPC với các đặc tính trọng lượng nhẹ, chất liệu polyurethane, chống tác động từ môi trường cao ứng dụng trong truyền dẫn khí từ các dụng cụ nén khí, dẫn khí trong nhà máy,...
- Màu sắc: xanh, vàng
My Cart (0)
  • There are no items in your shopping cart
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0987 824 409